Orkestra Entegre Ticari Yazılım, ERP, CRM

ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ODATA Kullanımı

Kullanıcıya ODATA Yetkisinin Verilmesi

SQL Sorgusunun ODATAya Uygun Hale Getirilmesi

Sorgunun Doğruluğunun Kontrol Edilmesi

Excel Verisinin Hazırlanması