ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Devlet Uygulamaları

E-Devlet Uygulamalarına Nasıl Başvuru Yapılır?


E-devlet uygulamalarını kullanmak için şahıs şirketleri nitelikli imza diğer tüzel kişilikler ise mali mühür kullanmalıdır. 

Mali Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır?


E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?


E-defter Başvurusu Nasıl Yapılır ?