ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari Sistem E-Belge

E-Fatura - e-Arşiv - e-İrsaliye Yetkileri / Ayarları / Tasarımları

e-Fatura Gönderimi ile İlgili Her Şey

e-Arşiv Fatura Gönderimi ile İlgili Her Şey

e-İrsaliye Gönderimi ile İlgili Her Şey

Gelen / Alınan e-Fatura İşlemleri

Gelen / Alınan e-İrsaliye İşlemleri

Orkestra'ya Geçmeden önce Gönderilen/ Alınan e-Belgeleri Orkestra'ya Aktarma

Örnek E-Fatura Betikleri