ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Veri Derleme (SQL) Sorguları

Neden Veri Derleme (SQL) Sorguları Kullanıyoruz?

Hızlı Raporlama, Veri Analizi, OData Raporu gibi raporlar almak için Veri Derleme Sorguları (SQL) kullanılır.

Tablo Adı ve Nesne Adının Bulunması

Veri Sütunlarının Oluşturulması

join Komutu İle Tabloların Birleştirilmesi

case Komutunun Kullanımı

case Komutunun Değerlerinin Bulunması

Sorgunun Filtrelenmesi

Verilerin Sıralanması

SQL İçinde Tanımlı Komutlar Ve Hesaplamalar

group by Komutunun Kullanımı

SQL Sorgularında Özellik Değer Setleri

Açıklama Satırı Ekleme

Parametre Tanımlama

Kısıtların Bağlaçlarla Birleştirilmesi

Nesne Tarayıcısını Kullanma

"if parameter" İle Koşula Bağlı Filtre Ekleme

"cast" komutu ile veri tipinin değiştirilmesi.

İş Zekası (BI) Raporları İçin Veri Derleme Sorguları