ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Malzeme Yönetimi

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol işlemleri

Malzeme Kartları (Ürün/Hizmet Kartları)

Malzeme Kartları (Ürün/Hizmet Kartları)

Malzeme Fişleri

Malzeme Fişleri

Stok Sayım Fişleri

Stok Sayım Fişleri

Amortisman Kartı

Amortisman Kartı

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetler

Ürün Hizmet Kartlarında Seçilen Ambarların Kolonlarda Gösterilmesi

Seçilen ambarları listeleme ekranında gösterme

Malzeme Fişi Maliyetlendirme İşlemleri

Malzeme Fişi Maliyetlendirme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Fiyat Kartları

Fiyat Kartları