ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Genel Kullanım

Orkestra İlk Çalıştırma

Orkestra İlk Çalıştırma

Güncelleme Kontrolü

Dosyalama Sistemi Genel Ekran Kullanımı

Kayıtların Onaylanması İşlemi

İhtiyaca Göre Yüklenen Listeler

Genel Kullanım : Nasıl Yapılır?

Sertifika ile Sisteme Giriş

Listeleme Ekranlarında Sıralama Yapmak

Seçili Kaydı Görüntüleme

Kayıt Durum Değişikliği

Kısayol Tuş Kombinasyonları

Perspektif Nasıl Eklenir?

LDAP Kimlik Doğrulama

Şirket içerisinde yer alan bir LDAP sunucusuna Orkestra ile bağlantı sağlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcı adı ve şifre işlemleri LDAP sunucusu üzerinden yapılmaktadır.

Kod Üretme Şablonları

Özellik Değer Setleri