ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Genel Kullanım

Araçlar > Tercihler

Orkestra İlk Çalıştırma

Orkestra İlk Çalıştırma

Güncelleme Kontrolü

İhtiyaca Göre Yüklenen Listeler

Kayıt Durum Değişikliği

Listeleme Ekranlarında Sıralama Yapmak

Dosyalama Sistemi Genel Ekran Kullanımı

Kayıtların Onaylanması İşlemi

Genel Kullanım : Nasıl Yapılır?

Sertifika ile Sisteme Giriş

Seçili Kaydı Görüntüleme

Kısayol Tuş Kombinasyonları

Perspektif Nasıl Eklenir?

LDAP Kimlik Doğrulama

Şirket içerisinde yer alan bir LDAP sunucusuna Orkestra ile bağlantı sağlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcı adı ve şifre işlemleri LDAP sunucusu üzerinden yapılmaktadır.

Kod Üretme Şablonları

Özellik Değer Setleri

Toplu Nesne Alan Güncellemeleri