Orkestra Entegre Ticari Yazılım, ERP, CRM

ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Veri Derleme (SQL) Sorguları

Neden Veri Derleme (SQL) Sorguları Kullanıyoruz?

Tablo Adı ve Nesne Adının Bulunması

Veri Sütunlarının Oluşturulması

join Komutu İle Tabloların Birleştirilmesi

case Komutunun Kullanımı

case Komutunun Değerlerinin Bulunması

Sorgunun Filtrelenmesi

Verilerin Sıralanması

SQL İçinde Tanımlı Komutlar Ve Hesaplamalar

group by Komutunun Kullanımı

Özellik Değer Seti Çağırma

Açıklama Satırı Ekleme

Parametre Tanımlama

Nesne Tarayıcısını Kullanma