Orkestra Entegre Ticari Yazılım, ERP, CRM

ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görsel Raporlama Aracı

Raporlama için Tanımlar

Bu sayfa içerisinde rapor tasarım aracının kullanımı ile ilgili tanımlara ulaşabilirsiniz.

Sihirbaz Kullanarak Rapor Oluşturma

Sürükle Bırak Yöntemi İle Rapor Oluşturma

Değişken Tanımlama ve Kullanımı

Rapor Olayları ve Kullanım Şekilleri

Sayfa Boyutu Ayarlama

Bastırma ve Esnetme Yöntemleri

Veri Gruplama İşlemleri

Gruplama Veri Bağlantısı ( Toplam, Saydırma vb. fonksiyonlar )

Formüller İle Yeni Alan Tanımları