ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Son Sürüm Değişiklikleri

#ÜrünKonuKategori
1
Ürün Kartı Eklentileri Malzeme Hareketleri, Fatura, Sözleşme, Sipariş, Teklif Satırlarında  Birim Fiyat Detaylarının Gösterilmesi Sağlandı

Ürün Kartı Eklentileri Malzeme Hareketleri, Fatura, Sözleşme, Sipariş, Teklif Satırlarında Birim Fiyat Detaylarının Gösterilmesi Sağlandı

Fatura satırları ya da malzeme hareketleri, fatura, sözleşme, sipariş, teklif satırlarında; Birim Fiyat üzerinde birim fiyatın Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi ve Fiyatlama Dövizi bazında, işlem yapılan gün ve içinde bulunulan gün birim fiyatlarının hesaplanarak gösterilmesi sağlandı.
Tarih : 20.11.2020
2
Ürün Analizleri Raporlarında Uygulanan Filtrelerin Excelde Gösterilmesi

Ürün Analizleri Raporlarında Uygulanan Filtrelerin Excelde Gösterilmesi

Orkestra Öğe Ağacı > Ürün Yönetimi > Ürün Analizleri nesnesinden alınan Stok Raporlarında "Ek Alanlar" sekmesinde seçtiğiniz alanlar, oluşturulan Excel raporlarına gelecektir. Burada oluşturulan rapor alan filtrelerini kaydedip sonraki raporlamalarda da kullanabilirsiniz.
Tarih : 16.11.2020
3
İhracat faturalarının Kur bilgisinin, İntaç tarihine göre yeniden düzenlenmesi

İhracat faturalarının Kur bilgisinin, İntaç tarihine göre yeniden düzenlenmesi

Gönderilmiş bir ihracat faturasının, beyannamesi kapatıldığında "Hesaplama" menüsünden "Gümrük İşlem Zamanı (intaç ) kur güncellemesi" ile yenidne hesaplanması sağlanır
Tarih : 05.11.2020
4
e-İrsaliye Yanıtlarının Otomatik Oluşturulması

e-İrsaliye Yanıtlarının Otomatik Oluşturulması

E-Fatura / E-Devlet -> E-Irsaliye sistem ayarı öğesi altındaki Gelen E-İrsaliyeye Cevap Oluştur sistem ayarı ile varsayılan değer belirlendi. Her cari için tutulan içeri alma ayarları ile (Gelişmiş sekmesi aracılığı ile) cari bazında da yanıt oluşturma / oluştur seçimi yapılabilir.
Tarih : 05.11.2020
5
Sipariş ekranından

Sipariş ekranından "Toplu Faturalama" özelliği eklendi

Tarih : 04.11.2020
6
Cari hesaplarıın

Cari hesaplarıın "Müşteri" ve "Tedarikçi" olarak 2 farklı şekilde açılması durumunda, Gelen faturaların içeri aktarımında carilerin otomatik seçili gelmesi

İçeri alınan belge iade de olabileceğinden hem müşteri hem de tedarikçi seçilebilir. Seçilen belge türüne göre cari hesap rolü kontrolü eklendi.
Tarih : 04.11.2020
7
Orkestra Masaüstü Özelliği Eklendi

Orkestra Masaüstü Özelliği Eklendi

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kısayollarını oluşturabildiği, kısayollarda özel filtreler ekleyebildiği, kullanılan raporlara tek bir yerden ulaşabildiği, renk, resim ve açıklamalar ile özelleştirilebilinen "Orkestra Masaüstü" özelliği uygulamaya eklenmiştir.
Tarih : 01.09.2020
8
Maliyet Dönemi İşlem Seçeneklerine - Kapanış Parametreleri Eklendi

Maliyet Dönemi İşlem Seçeneklerine - Kapanış Parametreleri Eklendi

Maliyet Dönemi kapatılacağı durumlarda Kapanış Parametreleri ile malzeme maliyet satırlarının silme/güncelleme durumunda nasıl davranacağının belirlenmesi sağlanmıştır.
Tarih : 01.09.2020
9
İşlem İstatistikleri Eklenmiştir

İşlem İstatistikleri Eklenmiştir

Ürün Analizleri nesnesi başlığı altında İşlem İstatistikleri eklenmiştir.
Tarih : 01.09.2020
10
Kur Farkı Faturalarının KDV2 Beyannamesinde Gösterilmesi Sağlanmıştır

Kur Farkı Faturalarının KDV2 Beyannamesinde Gösterilmesi Sağlanmıştır

Tarih : 28.08.2020
11
Hata Alıp, Sonrasında Başarılı Gönderilen e-Faturaların

Hata Alıp, Sonrasında Başarılı Gönderilen e-Faturaların "e-Fatura Özet Ekranında" gösterilmemesi

Hata Alıp, Sonrasında Başarılı Gönderilen e-Faturaların "e-Fatura Özet Ekranında" 15 gün daha gösteriliyordu. Bu da kullanıcılarda karışıklığa sebep olabiliyordu. hata alınmış ve sonrasında başarı ile gönderimi yapılmış faturaların , hatalı kayıtları seçilip " GİB'den SORGULA" butonu yanında bulunan ok'a tıklayıp "Seçilenlerin hata seviyesini Değişitr" dediğinizde artık özet ekranda gösterilmeyecektir.
Tarih : 19.08.2020
12
e-Fatura Gönderim Adımının Kısaltılması

e-Fatura Gönderim Adımının Kısaltılması

Araçlar/ Tercihler / Gönderim Arayüzü Kısaltılmış süreç : Aynı e-arşiv gibi olmuştur. İlk adımda faturası ve XML'i oluşturulur , ikinci adımda ise gönderim işlemi yapılır.
Tarih : 19.08.2020
13
Sözleşme Tanımlarında Proje Hesabının Seçilmesi Sağlanmıştır

Sözleşme Tanımlarında Proje Hesabının Seçilmesi Sağlanmıştır

Tarih : 17.08.2020
14
Vadeli Banka Hesabı Eklendi

Vadeli Banka Hesabı Eklendi

Bankalarda açılan vadeli hesapların vade başlangıç ve bitiş tarihlerinin, Yıllık Faiz Oranlarının, Stopaj Oranlarının ve Vade sonu Net Kazanç değerlerinin bu hesap ile takip edilmesi sağlanmıştır.
Tarih : 13.08.2020
15
1003B Kodlu Muhtasar SGK Beyannamesi Eklendi

1003B Kodlu Muhtasar SGK Beyannamesi Eklendi

Tarih : 03.08.2020
16
Belge Türü Çıkarım Tanımları

Belge Türü Çıkarım Tanımları

e-defter için muhsebe fişlerine toplu belge türü atamak için kullanılır
Tarih : 27.07.2020
17
E-Müstahsil Uygulamasına Geçildi

E-Müstahsil Uygulamasına Geçildi

Tarih : 01.07.2020
18
E-Müstahsil Uygulamasına Geçildi

E-Müstahsil Uygulamasına Geçildi

Tarih : 01.07.2020
19
Ölü Stok Analizi Eklenmiştir

Ölü Stok Analizi Eklenmiştir

Ürün Analizleri nesnesi başlığı altında Ölü Sok Analizi raporu eklenmiştir.
Tarih : 15.06.2020
20
Stok Envanteri Eklenmiştir

Stok Envanteri Eklenmiştir

Ürün Analizleri nesnesi başlığı altında Stok Envanteri raporu eklenmiştir.
Tarih : 15.06.2020
21
Stok Devir Hızı Eklenmiştir

Stok Devir Hızı Eklenmiştir

Ürün Analizleri nesnesi başlığı altında Stok Devir Hızı raporu eklenmiştir.
Tarih : 15.06.2020
22
e-Arşiv Faturalarını indirebilme

e-Arşiv Faturalarını indirebilme

e-arşiv dökümanları listesinde "Entegratörden Sorgula" butonu eklendi. Bir sebepten ötürü server'ı çömüş ve yedekleri bulunmayan firmalar için, e-arşiv faturalaırnı inidirebilmeye olanak sağlar.
Tarih : 31.03.2020
23
Bordro Personel Hesaplama Tanımlarına Excelden Gün Sayısı Aktarımı

Bordro Personel Hesaplama Tanımlarına Excelden Gün Sayısı Aktarımı

Bordro Personel Hesaplama Tanımlarına excelden gün sayısı aktarımı sağlanmıştır.
Tarih : 31.03.2020
24
Belge Türü Kodlarının Varsayılan Olarak Gelmesi

Belge Türü Kodlarının Varsayılan Olarak Gelmesi

Sistem ayarlarından "Dönem" ya da "Kurum" bazında muhasebe fişi belge türü Kodlarının varsayılan olarak gelebilmesi sağlanmıştır.
Tarih : 31.03.2020
25
F3 ile Malzemelerin Anlık Ambar Durumlarını Kontrol

F3 ile Malzemelerin Anlık Ambar Durumlarını Kontrol

Tarih : 27.03.2020
26
e-Fatura İndirmede Oluşturma Bilgisi

e-Fatura İndirmede Oluşturma Bilgisi

Tarih : 27.03.2020
27
Aynı Faturada, Aynı Lot'a Ait ürünlerin Birleştirelerek Gösterilmesi

Aynı Faturada, Aynı Lot'a Ait ürünlerin Birleştirelerek Gösterilmesi

Tarih : 25.03.2020
28
e-Arşiv Raporları Sorgulama Gün Sayısı

e-Arşiv Raporları Sorgulama Gün Sayısı

Tarih : 23.03.2020
29
Tamamı Aktarılmış Siparişte Değişlik Yapıldığındaki Uyarı Yöntemleri

Tamamı Aktarılmış Siparişte Değişlik Yapıldığındaki Uyarı Yöntemleri

Tarih : 20.03.2020
30
7194 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenlemeler -3 (Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması)

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenlemeler -3 (Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması)

Tarih : 19.03.2020
31
Stok Durum Mutabakatı Eklendi - 1480

Stok Durum Mutabakatı Eklendi - 1480

Tarih : 04.12.2019
32
e-Fatura Götüntüleme Yöntemi ( Döküman Şablonu İle Göster Sunucu )

e-Fatura Götüntüleme Yöntemi ( Döküman Şablonu İle Göster Sunucu )

Bazı gelen e-faturaların içerikleri gösterilememekteydi.
Tarih : 21.11.2019
33
Rapor Kısayollarına, Geçerli Kurum seçeneği Eklendi (1479)

Rapor Kısayollarına, Geçerli Kurum seçeneği Eklendi (1479)

Tarih : 15.11.2019
34
Uzantıları Kabukta Aç

Uzantıları Kabukta Aç

Tarih : 15.10.2019
35
Ekstre Açıklama İkincil Kuralı Eklendi ( 1474 )

Ekstre Açıklama İkincil Kuralı Eklendi ( 1474 )

Ekstre Açıklama İkincil Kuralı Eklendi
Tarih : 07.10.2019
36
Parasal Merkezler için Toplu Kur Farkı Hesaplama seçeneği eklendi. ( 1474 )

Parasal Merkezler için Toplu Kur Farkı Hesaplama seçeneği eklendi. ( 1474 )

Parasal Merkezler için Toplu Kur Farkı Hesaplama seçeneği eklendi.
Tarih : 04.10.2019
37
Kantar Fişi Eklendi ( 1474 )

Kantar Fişi Eklendi ( 1474 )

Kantar Fişi Eklendi
Tarih : 04.10.2019
38
Ekstre Açıklama Hesap Kuralı Eklemeleri ( 1474 )

Ekstre Açıklama Hesap Kuralı Eklemeleri ( 1474 )

Ekstre Açıklama Hesap Kurallarına; IBAN Cari Banka Hesabı IBAN Kurum Banka Hesabı IBAN - Tümü eklendi
Tarih : 04.10.2019
39
Kur Farkı Hesaplamada

Kur Farkı Hesaplamada "Değer Farkı" Yöntemi Eklendi. ( 1472 )

Kur Farkı Hesaplamada "Değer Farkı" Yöntemi Eklendi.
Tarih : 16.09.2019
40
EBYS Modülü eklendi

EBYS Modülü eklendi

Tarih : 11.09.2019
41
Raporlama Para Birimi 2 Eklendi ( 1471 )

Raporlama Para Birimi 2 Eklendi ( 1471 )

Finansal Dönem üzerinden seçildikten sonra diğer ekranlarda da aktif olan "Raporlama Para Birimi 2" eklendi.
Tarih : 02.09.2019
42
Maliyet Rolü ( 1470 )

Maliyet Rolü ( 1470 )

Maliyet Rolü
Tarih : 15.08.2019
43
Kur Farkı Faturası  ( 1470 )

Kur Farkı Faturası ( 1470 )

Kur Farkı Faturası
Tarih : 15.08.2019
44
Oluşturulmuş İrsaliye Tipini Değiştirebilme ( 1470 )

Oluşturulmuş İrsaliye Tipini Değiştirebilme ( 1470 )

Oluşturulmuş İrsaliye Tipini Değiştirebilme
Tarih : 15.08.2019
45
EK Bordro eklendi

EK Bordro eklendi

Tarih : 11.07.2019
46
Fatura ve Ürün Üzerine

Fatura ve Ürün Üzerine "Dil" seçeneği eklendi ( 1469 )

Ürün kartı / eklentiler üzerinde bulunan " Yabancı Dil Açıklamalarına " bilgi eklendiğinde ve bu dil seçeneği de fatura üzerinde ( satış / fatura dili ) seçildiğinde fatura ön izlemesinde ürünlerin isimleri belirlenen dilde gösterilmektedir.
Tarih : 11.07.2019
47
Ekstre İçeri Alma - Ekstre Hedef Muhasebe Hesabı [ Virman Fişi - İşlem Fişi  ] ( 1469 )

Ekstre İçeri Alma - Ekstre Hedef Muhasebe Hesabı [ Virman Fişi - İşlem Fişi ] ( 1469 )

Finansal İşlem Fişlerinde "Ekstre İçeri Alırken" fişleri birleştirip yada ayrı ayrı olarak içeri alma sağlandı. Virman Fişi : Fişleri birleştirerek tek finansal işlem yapar. Ekstre Fişi : Fişleri ayrı ayrı kayıt ederek birden fazla finansal işlem yapar.
Tarih : 04.07.2019
48
Fatura Dip Toplamında, KDV Hariç Tutar, RPB Ödenecek Tutar Eklendi ( 1469 )

Fatura Dip Toplamında, KDV Hariç Tutar, RPB Ödenecek Tutar Eklendi ( 1469 )

Fatura Dip Toplamında, KDV Hariç Tutar, RPB Ödenecek Tutar Eklendi
Tarih : 04.07.2019
49
Finansal İşlem Fişleri / İşlem  Grubu Eklendi ( 1469 )

Finansal İşlem Fişleri / İşlem Grubu Eklendi ( 1469 )

Cari Hesap üzerinden "Finansal İşlem satırları" listesi açılıp liste kontrol edilirken "Alacaklandırma- Borçlandırma" tiplerinin detayları ancak fişin içeriği açılarak görülebiliyordu. Eklenecek İşlem Grubu ile kayıt açılmadan listeden belgenin detayı görünebilecektir. Banka virman fişi, bankadan sebet ödemesi, bankadan çek ödemesi vb.
Tarih : 04.07.2019
50
Sipariş / İrsaliye / Fatura

Sipariş / İrsaliye / Fatura " Toplu İndirim Ekleme" Özelliği Eklendi ( 1469 )

Kartlar üzerindeki "Hesaplama" menüsü altına eklenen özellikle beraber, faturanızın satırlarına birden fazla indirim, tek seferde uygulayabiliyorsunuz.
Tarih : 04.07.2019
51
İş Yeri Bilgilerine

İş Yeri Bilgilerine "SGK Bilgileri " ve "Adres Bilgileri" eklendi ( 1469 )

Tarih : 04.07.2019
52
Fatura Satır Türü : BİLGİ eklendi ( 1467 )

Fatura Satır Türü : BİLGİ eklendi ( 1467 )

Fatura Satır Türü : BİLGİ eklendi
Tarih : 19.06.2019
53
Rapor Yetkisinin Toplu Verilebilmesi  ( 1467 )

Rapor Yetkisinin Toplu Verilebilmesi ( 1467 )

Rapor Yetkisinin Toplu Verilebilmesi ( 1467 )
Tarih : 19.06.2019
54
Beyanname Hazırlama Seçeneklerine

Beyanname Hazırlama Seçeneklerine "Muhtasar Beyanname Hazırlama" eklendi. ( 1465 )

Tarih : 25.04.2019
55
E-Defter Güncellemesi v32

E-Defter Güncellemesi v32

Ön Muhasebe Olarak Zirve Kullananlar İçin Orkestra E-Defter Uygulaması Entegre Hale Getirildi.
Tarih : 08.04.2019
56
E-Fatura Güncellemesi ( 1464 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1464 )

GİB'in Kitap Satanlara Özel Yayınladığı Tebliğe Göre KDV Muafiyetlerine 335 Kodlu KDV Muafiyet Kodu Eklendi.
Tarih : 01.04.2019
57
E-Defter Güncellemesi v32

E-Defter Güncellemesi v32

Firma Ayarlarında "Dinamik" Seçeneği Eklendi. Bu Sayede Firmayı Şube Olarak İşaretleyip Gönderebiliyoruz.
Tarih : 29.03.2019
58
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1464 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1464 )

Finansal İşlem Fişlerinde yapılan işlem için manuel olarak Muhasebe Hesabı seçme alanı eklendi.
Tarih : 27.03.2019
59
Finansal İşlem Fişlerinde Alacaklandırma/Borçlandırma Muhasebe Hesaplarının Manuel Olarak Seçilebileceği,

Finansal İşlem Fişlerinde Alacaklandırma/Borçlandırma Muhasebe Hesaplarının Manuel Olarak Seçilebileceği, "Muhasebe Hesapları" Sekmesi Eklendi. ( 1464 )

Finansal İşlem Fişlerinde Alacaklandırma/Borçlandırma Muhasebe Hesaplarının Manuel Olarak Seçilebileceği, "Muhasebe Hesapları" Sekmesi Eklendi.
Tarih : 27.03.2019
60
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Fiş Muhasebeleştirme Uyarlamalarına "Finansal İşlem Fişi" seçeneği de eklendi.
Tarih : 18.03.2019
61
Muhasebe Rotasında Dönemsel Dağıtım Seçeneği Eklendi. ( 1463 )

Muhasebe Rotasında Dönemsel Dağıtım Seçeneği Eklendi. ( 1463 )

Muhasebe Rotasında Dönemsel Dağıtım Seçeneği Eklendi. Bu Şekilde Yapılan Satışın Muhasebesi Dönem İçinde 180 ve 280 Muhasebe Hesaplarına Dağıtılır.
Tarih : 11.03.2019
62
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Orkestraya Z-Raporu Alma Eklendi.
Tarih : 25.02.2019
63
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Perakende Satışlar İçin "E-Arşiv Perakende" Seçenekleri Eklendi.
Tarih : 25.02.2019
64
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Fatura Üzerinde "Barkod" Alanına Seri Yazıldığında Otomatik Olarak Ekleniyor.
Tarih : 25.02.2019
65
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Fatura Üzerine Seri Eklerken "Listeden Ekle" seçeneğinin yanında "ok"a tıklayıp "Seri Aralığı Seç" dediğimizde, Verilen seri aralığındaki seriler faturaya geliyor.
Tarih : 25.02.2019
66
Satış ve Satınalma Faturalarına Temlik Carisi Seçeneği Eklendi. ( 1463 )

Satış ve Satınalma Faturalarına Temlik Carisi Seçeneği Eklendi. ( 1463 )

Satış ve Satınalma Faturalarına Temlik Carisi Seçeneği Eklendi.
Tarih : 25.02.2019
67
Ürün Hizmet Kartları Muhasebeleştirilirken Ürün Kodlarıyla çözümleme yaparak muhasebeleştirme seçenekleri eklendi. ( 1463 )

Ürün Hizmet Kartları Muhasebeleştirilirken Ürün Kodlarıyla çözümleme yaparak muhasebeleştirme seçenekleri eklendi. ( 1463 )

Ürün Hizmet Kartları Muhasebeleştirilirken Ürün Kodlarıyla çözümleme yaparak muhasebeleştirme seçenekleri eklendi.
Tarih : 21.02.2019
68
İrsaliye Tipini Değiştir

İrsaliye Tipini Değiştir" Seçeneği eklendi. ( 1463 )

Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde "Çark" butonunun altına "İrsaliye Tipini Değiştir" Seçeneği eklendi.
Tarih : 08.02.2019
69
Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde Kalite Kontrol Toplu Giriş Seçenekleri Eklendi. ( 1463 )

Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde Kalite Kontrol Toplu Giriş Seçenekleri Eklendi. ( 1463 )

Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde Kalite Kontrol Toplu Giriş Seçenekleri Eklendi.
Tarih : 08.02.2019
70
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Yeni Yetki Paketi Nesneleri eklendi.
Tarih : 04.02.2019
71
Gelen, Gönderilen E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarda

Gelen, Gönderilen E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarda "PDF Kaydet" butonunun altına xml olarak kaydetme seçeneği eklendi. ( 1463 )

Gelen, Gönderilen E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarda "PDF Kaydet" butonunun altına xml olarak kaydetme seçeneği eklendi.
Tarih : 01.02.2019
72
Cari Hesaplarda aynı VKN için birden fazla entegratör posta hesabı varsa bunlar cari hesap üzerinden

Cari Hesaplarda aynı VKN için birden fazla entegratör posta hesabı varsa bunlar cari hesap üzerinden "..." basılarak seçilebiliyor.( 1463 )

Cari Hesaplarda aynı VKN için birden fazla entegratör posta hesabı varsa bunlar cari hesap üzerinden "..." basılarak seçilebiliyor.
Tarih : 28.01.2019
73
E-Arşiv gönderirken e-postanın gönderileceği posta hesabını manuel ekleyebilme ya da değiştirebilme seçeneği eklendi. ( 1463 )

E-Arşiv gönderirken e-postanın gönderileceği posta hesabını manuel ekleyebilme ya da değiştirebilme seçeneği eklendi. ( 1463 )

E-Arşiv gönderirken e-postanın gönderileceği posta hesabını manuel ekleyebilme ya da değiştirebilme seçeneği eklendi.
Tarih : 28.01.2019
74
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Hızlı Cari Hesap oluşturma sihirbazı eklendi.
Tarih : 28.01.2019
75
E-Defter Güncellemesi v29

E-Defter Güncellemesi v29

Dövizli E-Defter gönderimi özelliği geldi.
Tarih : 24.01.2019
76
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1463 )

Fiş Muhasebeleştirme uyarlaması aracı yapıldı.
Tarih : 24.01.2019
77
E-Fatura Güncellemesi ( 1462 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1462 )

Logoda hazırlanan "Verilen İade Farkı" faturası Orkestraya düşmüyordu. Artık onlar da düşüyor.
Tarih : 22.01.2019
78
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1462 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1462 )

Cari Hesap Ağacı Eklendi
Tarih : 14.01.2019
79
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

İnsan Kaynakları Modülü çıktı.
Tarih : 17.12.2018
80
E-Fatura Güncellemesi

E-Fatura Güncellemesi

e-Fatura Kullanıcılarının, Etiket Tarihlerinin Dikkate Alınması Sağladı
Tarih : 10.12.2018
81
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Çek/Senet Kartları Listesinde "İade Edildi" durumundaki "Alınan Çek/Senetler" toplu olarak "Kullanım Dışı" yapılabiliyor
Tarih : 07.12.2018
82
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Satış /Satınalma : Fişe Personel Ataması Yapmak
Tarih : 04.12.2018
83
E-Fatura Güncellemesi ( 1460 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1460 )

Gelen/Gönderilen Faturaların otomatik sorgulanması tercihe bağlandı
Tarih : 30.11.2018
84
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Fatura üzerindeki alanlar güncellendiğinde satırdaki ürünün fiyatının başa dönmesi özelliği güncellendi.
Tarih : 28.11.2018
85
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Hesap Planlarının Muhasebe Hesaplarında boşluk (space) da ayraç olarak kullanılabiliyor.
Tarih : 26.11.2018
86
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Günlük İşlemlerde Evrak Dağıtımları Özelliği Eklendi
Tarih : 19.11.2018
87
E-Defter Güncellemesi v28

E-Defter Güncellemesi v28

GİB Logosu Değişti
Tarih : 31.10.2018
88
E-Fatura Güncellemesi

E-Fatura Güncellemesi

"Cari Hesap Bazında" Numaralama şablonu kullanılması. Cari Hesap kartı üzerine "e-Fatura" ve "e-İrsaliye" numaralandırması için şablon seçimi eklendi.
Tarih : 30.10.2018
89
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1460 )

Talep Karşılama sihirbazında, "Birim Fiyatın" üzerine gelindiğinde, talebin verildiği tarihteki belge dövizi ve raporlama dövizi hemde de bugunkü tarihteki kur bilgisine ait belge dövizi ve raporlama dövizini TL karşılığı kullanıcıya gösterilmektedir. Böylece tek ekrandan iki tarih arasınaki fiyat farkı izlenebilmektedir.
Tarih : 26.10.2018
90
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Ambarlardaki malzemeler için Stok Alanı bilgileri eklendi.
Tarih : 25.10.2018
91
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Talep Karşılama yeni alan eklendi
Tarih : 18.10.2018
92
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Nüfus Cüzdanı bilgileri eklendi.
Tarih : 16.10.2018
93
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1459 )

Talep karşılama özelliği eklendi
Tarih : 15.10.2018
94
E-Fatura Güncellemesi ( 1459 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1459 )

E-Fatura özet ekranına (Dash Board) zarflanacak faturalar da eklendi.
Tarih : 10.10.2018
95
E-Defter Güncellemesi v27

E-Defter Güncellemesi v27

Parçalı e-Defter oluşturma konusunda güncelleme yapıldı
Tarih : 02.10.2018
96
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1458 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1458 )

Dövizlerin Kur Değerleri hesaplamalarında Altınkaynak Döviz Kurları da eklendi.
Tarih : 28.09.2018
97
E-Fatura Güncellemesi ( 1458 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1458 )

Yerel E-posta Gönderiminde, e-posta adresini yazarken sadece Cari hesabın kodu yazıyordu. İstek üzerine tercihe bağlı olarak Cari hesabın açıklamasının da gelmesi sağlandı.
Tarih : 27.09.2018
98
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1458 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1458 )

E-posta detaylı aramalarda hızlandırmalar yapıldı, Yeni arama özellikleri eklendi.
Tarih : 24.09.2018
99
E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

E-fatura Birim Fiyat Gösteriminin Güncellenmesi
Tarih : 21.09.2018
100
E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

e-Fatura Yedekleme işlemlerine " e-arşiv Faturaları da " eklendi.
Tarih : 20.09.2018
101
E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1457 )

SQL 2008 de tablo güncellemesi yapılamıyordu. Sorun düzeltildi.
Tarih : 18.09.2018
102
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Satınalma Fatura satırında F9 basıldığında "Muhasebe Vergi Rolleri" eklendi.
Tarih : 14.09.2018
103
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Kalite Kontrol seçenekleri geldi.
Tarih : 14.09.2018
104
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )

Dosya uzantıları değiştirme, Faturalar ve Muhasebe Fişlerinde yeni özellikler eklendi.
Tarih : 10.09.2018
105
E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

e-İrsaliye Entegre Edildi
Tarih : 03.09.2018
106
E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

İhracat Faturası - Gönderi Adresi
Tarih : 29.08.2018
107
E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

e-Fatura Özet Ekranı Eklendi
Tarih : 27.08.2018
108
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1456 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1456 )

Dosyalama Sİsteminde *.xls, *.xlsx gibi dosyaları açarken Dosya Aç ve Sürüm Aç seçeneklerine "Salt Okunur" seçenekleri eklendi.
Tarih : 17.08.2018
109
E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1456 )

Boş e-Fatura UBL'inin Oluşturulması Engellendi
Tarih : 08.08.2018
110
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1455 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1455 )

Dosyalama Sisteminde güncellemeler yapıldı.
Tarih : 06.08.2018
111
E-Fatura Güncellemesi ( 1454 )

E-Fatura Güncellemesi ( 1454 )

Farklı Posta Kutularına Gelen E-Faturaları Ayırt Edebilme
Tarih : 15.07.2018
112
İnternetten Rapor Seçim Ekranı Eklendi ( 1467 )

İnternetten Rapor Seçim Ekranı Eklendi ( 1467 )

Bir çok hazır raporu internet üzerinden ücretsiz alabilirsiniz ...
Tarih : 08.07.2018
113
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1453 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1453 )

Hesaplama Menüsünde "Fiş Hesaplamasını Yeniden Yap" özelliği eklendi.
Tarih : 18.06.2018
114
Ticari Sistem Güncellemesi ( 1453 )

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1453 )

Hizmet Kartlarına Maliyet eklendi. Proje Hesabı görevlerle ilişkili hale geldi.
Tarih : 05.06.2018
115
Veri Derleme Sorguları Eklendi ( 1467 )

Veri Derleme Sorguları Eklendi ( 1467 )

Veri derleme sorguları sayesinde artık istediğiniz raporları hazırlamak daha kolay.
Tarih : 01.06.2018
Sürüm Değişikliği Arama Formu