E-Fatura yeni bir belge türü müdür? 

E-Fatura yeni bir belge türü müdür?