ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Geçmiş Tarihli İçerik

Duyuru Konusu

Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edilmesi amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından bir kılavuz yayınlanmıştır. 

Kılavuzda mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının elektronik olarak, e-fatura sistemindeki işleyişi ve iş akışı açıklanmış, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturasında olması gereken ek bilgiler ve kurallar anlatılmıştır.

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

 

İhracat Faturalarında Ne Tür Yenilikler Var ?

Yeni düzenleme ile , kesilen faturalarda profil tipi IHRACAT, fatura tipi ISTISNA seçilecektir. Gümrük beyannamesine konu olmayan diğer durumlarda ise profil tipi TEMELFATURA/TICARIFATURA, fatura tipi ISTISNA seçilip ilgili istisna kodu ile fatura düzenlenecektir.

Düzenlenecek ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Bu kapsamda fatura içeriğinde bazı ek alanlar yer alacaktır. İş bu sebeple ihracat faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan portal üzerinden düzenleyemezsiniz. Bu tür faturalar oluşturmak için entegrasyon sunucusu kurmanız veya bir entegratör ile anlaşmanız gerekmektedir.  

e-Fatura Gümrük İşlemlerinde yanınızdayız.

Sistem Nasıl Çalışacak

Mükellef ( siz ) UBL TR 1.2 standartlarına ek olarak kılavuzda belirtilen alanları da içeren e-faturayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığıne gönderir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kendisine elektronik ortamda iletilen efaturayı aldığı zaman 23 haneli bir referans numarası üretir. Bu  23 haneli referans numarasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla size bildirir.

Bildirilen 23 haneli referans numarası ile belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir. 

Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde , değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.

Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapılan işlemlerin çeşidine göre uygulama yanıtları dönecektir. Bu uygulama yanıtları dönüş süresine bakılmaksızın kabul edilmelidir. 

 

Gümrük İşlemleri Kılavuzu ZIP dosyasını indirin