ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Geçmiş Tarihli İçerik

Orkestra E-Fatura Çözümleri Bize Neler Sunuyor

Orkestra, e-fatura uygulamasına geçen firmalara tüm yararlanma yöntemleri için kaliteli çözümler sunmaktadır.

Kullanıcıların eFatura uygulamasını kolaylıkla kullanabilmesi için tek bir sihirbaz yardımı ile bir çok e-fatura alma/gönderme işlemi tek bir ekran içerisinden kolayca yapılabilmektedir. Var olan muhasebe programınızı kullanmaya devam ederek hızlı , kolay ve güvenili bir şekilde e-fatura işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

Bağlantılar:

Hangi çözüm benim için uygun? Hangi e-fatura çözümünü seçmeliyim?
eFatura Portal Çözümü
eFatura Entegasyon Sunucusu Çözümü
eFatura Entegratör Çözümü

Orkestra EFatura Çözümü

 Neden Orkestra efatura çözümleri. Logo efatura çözümü + Eta efatura çözümü

E-Fatura Nedir 

Standartları Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. 

5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura , 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. 

Kimler eFatura kullanıcısı olabilir? E-fatura nın amacı nedir?

Tüm vergi mükellefleri isteğe bağlı olarak eFatura uygulamasına geçiş yapabilirler. E-fatura uygulamasına geçiş için Mali Mühür Sertifikası (MÜS) alınması zorunludur. Mali Mühür Sertifikası (MÜS) tüzel / gerçek kişinin Vergi Kimlik Numarası ve unvanı bilgilerini içerir. Bu sertifika kullanılarak e-fatura ve ilgili mevzuatla izin verilen diğer belgeler mühürlenir.

eFatura ın amacı aşağıda listelenmiştir. 

  • Zamandan tasarruf sağlar.
  • Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verir.
  • Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlar.
  • İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.
  • Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlar.
  • Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlıdır.
  • Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verir.
EFatura Logosu 

E-Fatura Uygulamasını kimler zorunlu olarak kullanmak zorundadır ?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

  • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
  • 6.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır. (Bilgi için tıklayınız).

Orkestra e-fatura